حالمون خوب نیست. حال هیچ‌کدوممون خوب نیست.

پس تا اطلاع ثانوی نیستیم.

به زودی در ایرانی آزاد و زیباتر باهم سفر می‌کنیم.

.

۱۴۰۱/۰۷/۰۵